Uitgangspunten

Constructief én kritisch

 • Wij proberen concrete doelen te behalen. Daarom kiezen voor het constructieve gesprek met het bestuur. Onze inzichten en ervaringen brengen een breder perspectief op de bestuurlijke onderwerpen en daardoor een betere besluitvorming.
 • We volgen het bestuur kritisch. Dank zij onze jarenlange vertegenwoordiging in de universiteitsraad hebben we goede dossierkennis en herkennen we tendensen en bestuurlijke patronen.
 • Voor die dossierkennis zoeken we steeds de verbinding met de medezeggenschappers in de faculteitsraden en de opleidingscommissies: welke informatie hebben we over en weer van elkaar nodig?
 • Om doelen te behalen heb je ook strategie nodig. Soms brengt het open gesprek ons niet verder. Dan zetten we de formele rechten en instrumenten van de medezeggenschap in om het bestuur van onze standpunten te overtuigen.

De breedte

 • De naam VLAM staat voor Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschappers. We zijn ‘verenigd’ want we vertegenwoordigen zowel het ondersteunende als het wetenschappelijk personeel en verschillende faculteiten. Daarmee hebben we informatie uit de breedte van de universiteit.
 • We zijn het onderling niet altijd eens, net zoals er overal de universiteit verschillen van inzicht en van belangen zijn. Maar die mogen en kunnen er zijn.

Speerpunten

 • Te veel medewerkers hebben tijdelijke banen. Dat moet anders, niet alleen nu er een krappe arbeidsmarkt is: voor structureel werk moeten er structurele banen zijn. Alleen dan kan de werkdruk teruggedrongen worden.
 • Duurzaamheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarbij gaat het niet alleen om het klimaat en de natuur, dus om bedrijfsvoering, maar ook om zaken als duurzame arbeidsrelaties.
 • Verder willen we aandacht voor de mogelijkheid voor het insourcen van allerlei functies binnen de universiteit, zoals de schoonmaak, die in de loop van de tijd zijn uitbesteed. Ook de mensen die dat werk doen horen immers bij onze universitaire gemeenschap.
 • De komende jaren moeten de ideeën over loopbaanontwikkeling in Erkennen en waarderen uitgewerkt worden en moet er echte waardering komen, voor zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel.
 • Het college van bestuur neigt naar het centraliseren van de organisatie. Wij vinden: decentraal waar het kan, centraal waar het moet.
 • Er zal in de huisvesting van de universiteit de komende tijd veel veranderen door dringende duurzaamheidseisen, de ervaringen met flex- en thuiswerken, en de digitalisering van het onderwijs. Dat vraagt om een geïntegreerde visie, over de grenzen van de bestuurlijke diensten heen en in voortdurende dialoog met de mensen voor wie die gebouwen bedoeld zijn.