VLAM, wat staat voor Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschap, is de brede personeelspartij van de Universiteit Utrecht. VLAM is geen ‘single issue’- of ‘doelgroep’-partij , maar vertegenwoordigt medewerkers in alle lagen van de universiteit: promovendi, tijdelijke medewerkers, vaste staf én ondersteunend personeel.

Sinds haar oprichting in 2006 is VLAM een constructieve, maar ook kritische gesprekspartner van het College van Bestuur. VLAM heeft genuanceerde én uitgesproken opvattingen, en voert graag het gesprek met de andere partijen in de U-Raad, met het CvB en met haar achterban.

VLAM baseert zich op feiten, niet op hypes in de media. Dat betekent dat we zelf onderzoek doen naar onderwerpen, navraag doen bij beleidsafdelingen en bij collega’s, en doorvragen als zaken onduidelijk blijven. De mix van ervaren en nieuwe raadsleden zorgt voor een gezonde mix van institutioneel geheugen en een frisse blik op onderwerpen.

Verkiezingstijd: stem op 6 t/m 8 april voor de Universiteitsraad

Van 6 tot en met 8 april kan er gestemd worden voor de universiteitsraad. VLAM doet mee met kandidaten in alle drie de districten: Alfa/Gamma, Bèta en OBP. Voor OBP was VLAM de enige fractie met kandidaten, dus alle drie onze kandidaten zijn al op voorhand gekozen. Maar dat betekent niet dat OBP-ers niet kunnen stemmen op VLAM. Met name in het district Alfa/Gamma wordt het met drie fracties spannend wie er in de Raad gaan komen. Dus mocht je VLAM willen steunen, stem dan op een van onze vier kandidaten in dat district (Annemieke, Dian, Joop en Bernadette), of op onze kandidaat in het district Bèta (Gert).

Kort vraaggesprek met Annemieke Hoogenboom (GW): lijsttrekker district Alfa/Gamma