Welkom op de VLAM-site

VLAM, wat staat voor Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschap, is de brede personeelspartij van de Universiteit Utrecht. VLAM is geen ‘single issue’- of ‘doelgroep’-partij , maar vertegenwoordigt medewerkers in alle lagen van de universiteit: promovendi, tijdelijke medewerkers, vaste staf én ondersteunend personeel.

Sinds haar oprichting in 2006 is VLAM een constructieve, maar ook kritische gesprekspartner van het College van Bestuur. VLAM heeft genuanceerde én uitgesproken opvattingen, en voert graag het gesprek met de andere partijen in de U-Raad, met het CvB en met haar achterban.

VLAM baseert zich op feiten, niet op hypes in de media. Dat betekent dat we zelf onderzoek doen naar onderwerpen, navraag doen bij beleidsafdelingen en bij collega’s, en doorvragen als zaken onduidelijk blijven. De mix van ervaren en nieuwe raadsleden zorgt voor een gezonde mix van institutioneel geheugen en een frisse blik op onderwerpen.

Actueel: op zoek naar nieuwe kandidaten!

Op 8 t/m 10 mei vinden er weer verkiezingen plaats voor de Universiteitsraad. Heb je belangstelling om namens VLAM op de kieslijst te komen? Neem contact op met een van de zittende raadsleden, of laat een bericht achter via de contactpagina.