Welkom op de VLAM-site

VLAM, wat staat voor Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschap, is de brede personeelspartij van de Universiteit Utrecht. VLAM is geen ‘single issue’- of ‘doelgroep’-partij , maar vertegenwoordigt medewerkers in alle lagen van de universiteit: promovendi, tijdelijke medewerkers, vaste staf én ondersteunend personeel.

Sinds haar oprichting in 2006 is VLAM een constructieve, maar ook kritische gesprekspartner van het College van Bestuur. VLAM heeft genuanceerde én uitgesproken opvattingen, en voert graag het gesprek met de andere partijen in de U-Raad, met het CvB en met haar achterban.

VLAM baseert zich op feiten, niet op hypes in de media. Dat betekent dat we zelf onderzoek doen naar onderwerpen, navraag doen bij beleidsafdelingen en bij collega’s, en doorvragen als zaken onduidelijk blijven. De mix van ervaren en nieuwe raadsleden zorgt voor een gezonde mix van institutioneel geheugen en een frisse blik op onderwerpen.

Actueel: Kiezers bedankt!

Bij verkiezingen voor de personeelsgeleding van de universiteitsraad 2023-2025 zijn dank zij jullie alle (*) kandidaten van Lijst VLAM verkozen! Dat zijn dus:

  • Gerhard Blab (Bèta)
  • Eleni Braat (Geesteswetenschappen)
  • Gert Folkers (Bèta)
  • Elvan Ibiçoglu (Sociale Wetenschappen)
  • Valéry Oude Groen – Van Rijswijk (OPB)
  • Bernadette van de Rijdt (Sociale Wetenschappen)
  • Frank van der Salm (REBO)
  • Erwin van Sas (UCU)
  • Natasha Snel (OBP)

Ook Erna van Wilsem, die kandidaat was voor de bijzondere zetel van Geneeskunde en zich inhoudelijk bij Lijst VLAM heeft aangesloten, zal deel uitmaken van de nieuwe universiteitsraad.

(*) Vlak voor de verkiezingen werd bekend dat Wim de Smidt (OBP), die ook als kandidaat op de lijst stond, de nieuwe onafhankelijke voorzitter van de universiteitsraad wordt. Van harte Wim! Dank voor je inzet voor VLAM de afgelopen jaren, en veel succes met deze prachtige functie.

De twee andere zetels van de personeelsgeleding in de raad worden ingenomen door Jan-Willem Langenbach (Bèta) en Hao Zhang (Bèta) van de Utrecht PhD Party.