Gerhard Blab

Ik ben geboren en getogen in Oostenrijk, maar sinds 12 jaar werkzaam in Utrecht. Ik ben docent Natuurkunde met een specialisatie in biofysica en microscopie. Verder ben ik coördinator van de masteropleiding Experimentele Natuurkunde.

Sinds mijn studententijd ben ik betrokken bij medezeggenschapsorganen.

Ik vind het belangrijk om op te komen voor de belangen van mijn collega’s en ervoor te zorgen dat de universiteit een veilige en leuke plek is om te werken en te studeren.

Universiteit en Maatschappij

De universiteit is meer dan een alleen plek voor academisch onderwijs en onderzoek. Wij zijn deel van de samenleving. We moeten daarom meer doen om mensen uit alle lagen van de bevolking bij de universiteit te betrekken, zowel binnen de instelling als in samenwerking en afstemming.

Vertrouwen in medewerkers

Sommige besluiten moeten wellicht centraal, door het college van bestuur, genomen worden. Maar daar waar mogelijk moet dat decentraal gebeuren. Ik wil vanuit de universiteitsraad het bestuur ervan doordringen dat vertrouwen in de collega’s in departementen en faculteiten nodig is om passend beleid te creëren.

Erkennen en waarderen

Erkenning en waardering is van doorslaggevende betekenis voor alle medewerkers van de universiteit, niet alleen voor degenen in vast of tijdelijk dienstverband, maar ook voor degenen die indirect in dienst zijn.

Studeren in het 3e Millennium

Tijdens de coronapandemie hebben wij geleerd dat studeren ook anders kan (zij het dat online onderwijs niet noodzakelijk beter is…). Wat hebben we geleerd van die ervaring en hoe kan dat ons helpen het onderwijs voor de toekomst vorm te geven?