Bernadette van de Rijt

Sinds ik ruim dertig jaar geleden in dienst trad bij UU heb ik zo ongeveer alle kanten van het werken aan een universiteit zelf mogen ervaren. Ik ben er gepromoveerd, als docent werkzaam geweest en inmiddels al een zo’n 15 jaar als (onderwijs)UHD lid van het MT. Ik ben coördinator van de bachelor Pedagogische Wetenschappen, verantwoordelijk voor de taakstellingen binnen onze opleiding en leidinggevende van het tijdelijk personeel.

Ik heb ook al enige ervaring in de universiteitsraad. Dit voorjaar werd ik lid van de raad, op een zetel die vacant werd door het vertrek van een van de raadsleden naar een functie aan een andere universiteit.

Tijdelijk personeel, werkdruk

Vanuit ervaring als leidinggevende van het tijdelijk personeel maak ik mij in de universiteitsraad hard voor maken een goede zorg voor het tijdelijke personeel. Zij moeten de gelegenheid krijgen zich te professionaliseren en een taakstelling krijgen die uitvoerbaar is in de tijd die er voor staat.

Maar werkdruk is niet alleen een probleem van de tijdelijk docenten. Waar mogelijk moeten we vanuit de universiteitsraad de werkdruk bij het wetenschappelijk èn het ondersteunend personeel op de agenda houden, en monitoren welke maatregelen die druk verlichten of juist vergroten.

Onderwijs

Verder draag ik het onderwijs in het algemeen een warm hart toe en ben ik nog steeds ervan overtuigd dat het onderwijs en de docenten meer waardering moeten krijgen.  

Dialoog en samenwerking

Ik denk dat we nog meer kunnen bereiken: meer gelijkheid tussen alle lagen van de UU, meer samenwerking en meer aandacht voor elkaar en meer gelijkwaardige dialoog. Hiervoor wil ik me vanuit VLAM in de universiteitsraad graag hard maken.

Laat je stem niet verloren gaan!