Frank van der Salm

Klik hier voor een kort interview met Frank, gehouden door Joop.

Ik werk inmiddels ruim twintig jaar bij de Universiteit Utrecht. Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij de opleiding economie. Ik ben daar universitair docent, en heb er veel onderwijs-coördinerende taken heb vervuld.

Wat gaat goed, wat kan beter?

Ik heb gezien dat de UU een geweldige werkplek is vol enthousiaste betrokken mensen, waar zeer goed onderzoek gedaan wordt en onderwijs verzorgd wordt.

Aan de andere kant ervaren veel mensen grote werkdruk, ondervinden ze hinder van tijdelijke contracten, ontbreekt het nogal wat medewerkers aan goede loopbanenperspectieven.

Niet altijd krijgen de studenten niet het onderwijs dat ze verdienen, internationalisering blijkt niet alleen mooi te zijn maar soms ook problematisch. En we ervaren allemaal geregeld dat  financieringsstromen soms ondoorgrondelijk lijken te zijn, en dat de samenwerking tussen verschillende afdelingen niet altijd soepel verloopt.

Wisselwerking bestuur – werkvloer

In de universiteitsraad wil ik me graag richten op deze wisselwerking: de plannen en ideeën op universitair niveau enerzijds en de praktijk van de werkvloer anderzijds.

Ervaren medewerkers de veilige en stimulerende werkomgeving die de universiteit graag wil bieden? Komen de gelden uit stimuleringsfondsen op de beste plekken terecht? Kunnen we omgaan met de uitdagingen van internationalisering? Krijgen we de IT systemen die ons helpen in het werk? Daarvoor wil ik graag intensief contact houden met jullie, de collega’s binnen de faculteit(en), en regelmatig afstemmen of de plannen die de universiteit heeft ook veel jullie relevant en nuttig zijn, en of jullie wensen ook binnen het bestuur bekend zijn en gehoord worden.