Eleni Braat

Gemeenschappelijkheid

Een sterke universitaire medezeggenschap versterkt het gemeenschapsgevoel op de universiteit. De Utrechtse academische gemeenschap bestaat uit de bestuurders, medewerkers en studenten samen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de koers van de universiteit.

In de medezeggenschap vind ik het belangrijk om deze gemeenschappelijkheid op te zoeken in plaats van te denken, spreken en handelen vanuit deelbelangen, bestuurlijke hiërarchie of wij-zij-tegenstellingen.

Kritisch, geïnformeerd, vasthoudend

Als lid van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen heb ik ondervonden hoe de raad inspraak goed kan organiseren. Die ervaring wil ik inzetten in de universiteitsraad.

Een sterke medezeggenschap bestaat, zo is mijn overtuiging, uit raadsleden die op een kritische en constructieve manier meedenken met het bestuur, goed zijn geïnformeerd en contact weten te onderhouden met hun achterban, zowel voor input als terugkoppeling.

Een sterke medezeggenschap weet dat verandering in een grote organisatie zoals de UU niet razendsnel gaat. Een effectieve raad is daarom zowel vasthoudend als geduldig.

Tijdelijke docenten, werkdruk, evaluaties

Belangrijke aandachtspunten waar ik al veel ervaring mee heb opgedaan zijn de verbetering van aanstellingen van tijdelijke docenten, de vermindering van werkdruk, en de omgang met studentenevaluaties als onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus van het onderwijs. Deze punten blijven ook in de toekomst van belang.

Slimmer academisch jaar

In aanvulling hierop ben ik erg geïnteresseerd in hoe de UU zal bijdragen aan de experimenten rondom de inrichting van een ‘slimmer academisch jaar’. Dit zou medewerkers en studenten meer rust en ruimte moeten brengen. Verder sta ik altijd in eerste instantie open voor (nieuwe) onderwerpen vanuit mijn achterban.