Natasha Snel

Inmiddels werk ik ruim vijf jaar als teamleider op het secretariaat van departement Biologie. Als persoon ben ik betrokken, geïnteresseerd, constructief en nieuwsgierig en ik probeer de verbindende factor te zijn tussen vraag en antwoord. Door mijn positie op een secretariaat ervaar ik de vele factoren binnen de UU die geweldig zijn ingericht, maar kom ik ook de aspecten tegen die handiger ingericht kunnen worden.

Bij Biologie neem ik deel aan de Departements Advies Commissie en daar is mijn interesse in de medezeggenschap gewekt. Dat maakt dat ik een poging doe tot het bezetten van een OBP plekje in de U-raad bij Lijst VLAM. Ik heb een leuke baan met fijne collega’s, maar ben benieuwd naar mogelijkheden ter verdieping, zoals andere mensen ontmoeten, kennis en ervaring uitwisselen en deze van betekenis kunnen laten zijn. We werken in een prachtige, grote organisatie. Graag wil ik meer beleven in, en leren van deze grote organisatie. Die ruimte bestaat middels een positie in de medezeggenschap.  

De UU als sociale verbindingsplek

De afgelopen jaren hebben we veel meegemaakt. Dan denk ik aan Corona, maar ik denk ook aan projecten als thuiswerken, het flexwerken. De mentale gesteldheid van studenten en collega’s is een punt van zorg. De werkdruk ligt hoog en we moeten allemaal zoveel. Ongetwijfeld dat ingezet beleid heeft geleid tot successen op beoogde terreinen. Maar… niet alle veranderingen leiden tot verbeteringen op het gebied van connectie, vindbaarheid, sociale veiligheid en het welkome gevoel. Ik denk graag mee over hoe we de UU als sociale verbindingsplek aantrekkelijker en uitdagender kunnen maken, zonder de positieve resultaten te verliezen van wat er wel al is bereikt.

Administratieve druk bij onderzoek- en onderwijspersoneel

Ik wil graag van invloed zijn door het gesprek aan te gaan over de zin en onzin van de aangroei van administratie en onze paarse krokodillen. We moeten de docenten laten onderwijzen en onze onderzoekers laten onderzoeken. Laten we kritisch en terughoudend zijn voordat we nieuwe rapportages, administratie en/of informatie van ze verlangen. 

Voldoende aandacht voor het OBP

Er is in de afgelopen jaren veel uitvoerend werk verschoven van ondersteunende diensten naar de departementen. Het ondersteunend personeel draagt zorg voor de administratie en voor allerhande zaken op het secundaire proces. Met de kennis en kunde die OBP personeel heeft, kunnen wij onze onderzoekers en docenten (WP) vrij maken van om te doen waar zij voor opgeleid zijn, voor gekozen hebben en waar zij van houden. Het verschil tussen WP en OBP zou minder voelbaar kunnen zijn. Is het nog wel van deze tijd om een scheiding aan te brengen tussen OBP en WP. Ik zal vragen stellen als er trajecten voor WP ontwikkeld worden waar OBP voor uitgesloten wordt of die voor OBP niet van belang geacht worden.

Systemen moeten de gebruikers ontlasten

In de praktijk ontbreekt het helaas nog weleens aan het gebruikersgemak en logische connecties bij de IT systemen en programmatuur. De UU is een toonaangevend onderwijsinstituut en ik wil graag bijdragen aan de professionele uitstraling die daarbij past. Een goed afgestemde, ingestelde en aansluitende IT basis die voorbereid is op de toekomst is essentieel.

Tenslotte hoop ik dat mijn inzet in de U-raad relevant is voor mijn collega’s. Wees welkom om mij te benaderen als er zaken zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden van de medezeggenschap. Ik denk graag met je mee.