Erwin van Sas

In mijn aanstelling van nu al meer dan 25 jaar was ik werkzaam voor verschillende departementen en afdelingen bij de UU, voornamelijk als docent, maar ook als mentor, onderzoeker en beleidsmedewerker.

Sinds enige jaren vind ik mijn thuisbasis bij University College Utrecht (UCU).

Werkdruk

Het belangrijkste kapitaal van de universiteit zijn de medewerkers. De hoge en voortdurende werkdruk, dwars door alle lagen van de organisatie en onafhankelijk van positie, aanstelling of senioriteit, lijkt een ontkenning te zijn van dit gegeven. De werk-privérelatie is voor velen in onbalans. Betrokken en gemotiveerde medewerkers verliezen het plezier in hun werk, hun collega’s en de organisatie.

Het welbevinden en werkplezier van de medewerkers kan en moet daarom verbeterd worden, door meer te gaan organiseren en sturen op menselijke waarden en minder direct op financiële plaatjes. Financiële kaders bepalen uiteindelijk de grenzen van de mogelijkheden. Maar daarbinnen worden keuzes gemaakt, die uiteindelijk van invloed zijn op het individu binnen het collectief. Dat vergt soms fundamentele discussies, kritisch maar constructief.

Individu en collectief

Een goed functionerend collectief is samengesteld uit individuen die met plezier naar hun werk gaan, eer in hun werk vinden, prettig kunnen samenwerken en respectvol met elkaar communiceren – onafhankelijk van positie, aanstelling, senioriteit enzovoorts. Daarom moet er meer aandacht komen voor het voor de individuele medewerker als onderdeel van het belangrijkste kapitaal dat de universiteit verenigt.

In de Universiteitsraad wil ik me als VLAM-vertegenwoordiger expliciet richten op de verbetering van het individuele welbevinden binnen de professionele organisatie die de UU is.

Deze diepste drijfveer leidde mij 25 jaar geleden al naar een plaats in de Promovendiraad. Later vervolgde dat in de Faculteitsraad van Rechten. Ervaring in de universitaire medezeggenschap is me dan ook niet vreemd. Ik ben altijd kritisch maar stel me  ook altijd constructief op, zowel naar de medewerkers als naar de organisatie die de universiteit is.