VLAM stelt zich voor: Wim de Smidt

Namens VLAM stel ik me graag weer kandidaat voor de U-raad. Helaas kun je weer niet op mij stemmen omdat ik, bij gebrek aan voldoende OBP kandidaten, alweer verzekerd ben van een plaats. Gelukkig zijn er nog genoeg kritische en constructieve VLAM kandidaten waar je wel op kunt stemmen (district alfa/gamma en district bètawetenschappen/diergeneeskunde). VLAM doet dat – nog steeds als enige partij – voor alle collega’s binnen de UU: zowel voor wetenschappelijk als ondersteunend personeel, voor vast en tijdelijk, voor jong en oud.  

Ik vind het belangrijk dat we de besluitvorming door het CvB kunnen beïnvloeden door ook het medewerkers- en studentenperspectief aan de orde te stellen. Daar wordt die besluitvorming ook beter van. Voor de komende periode wil ik me graag richten op financiën; hoe zorgen we voor structureel meer geld voor onderwijs, onderzoek en ondersteuning zodat onze financiering en dus onze werkdruk weer in de pas loopt met de fors toegenomen studentenaantallen, op huisvesting; hoe zorgen we ervoor dat we enerzijds meer hybride/nieuw/activiteitgericht gaan werken zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen èn rekening houden met dat we allemaal verschillend zijn als het gaat om onze wensen m.b.t. onze werkplek, op ICT-beleid en voorzieningen; state of the art, maar ook betaalbaar, veilig en dat onze privacy beschermt; op Open Science; wat betekent dat voor hoe we gaan werken en hoe onze loopbanen er uit komen te zien. Tot slot kan een stukje dereguulering nog steeds geen kwaad en mogen we als UU best wat inclusiever en diverser worden.