VLAM stelt zich voor: Valéry Oude Groen-van Rijswijk

Sinds 2017 werk ik voor de afdeling ISW (Interdisciplinaire Sociale Wetenschap) in een hybride rol: enerzijds als communitymanager en anderzijds als (praktijk)docent. Alle leerlijnen die gaan over arbeidsmarktvoorbereiding, stages en loopbaanoriëntatie liggen bij mij. Als kandidaat-lid namens het OBP wil ik mij focussen op: werkdrukverlaging voor OBP én WP, het collectief als uitgangspunt bij de nieuwe  lijn rond Erkenning & Waardering (o.a. ook het mogelijk maken van alternatieve groei/carrièreperspectieven voor OBP én WP-personeel), studentenwelzijn en professionele arbeidsmarktvoorbereiding voor studenten, EDI (Equality, Diversity, Inclusion) zowel ten aanzien van de medewerkerspopulatie als ten aanzien van onze studenten en Leven Lang Leren/Onderwijs voor Professionals: met name ook thema’s als flex- en deeltijdstudie en actieve bijscholing van alumni.