VLAM stelt zich voor: Gert Folkers

Ik ben als docent onderzoeker aangesteld bij scheikunde en vind het erg belangrijk dat het onderwijs dat gegeven wordt binnen de universiteit gekoppeld is aan onderzoek. Dit vraagt om heldere keuzes hoe nieuwbouw ingericht moet worden, hoe het onderwijs georganiseerd zou moeten worden en hoe de aanstellingen van docent/onderzoekers kan leiden tot een taakstelling die ruimte biedt voor zowel onderwijs als onderzoek. VLAM zet zich al jaren in om de verdeling van de beperkte middelen zodanig te organiseren dat er voldoende ondersteuning is en dat werkdruk voor docent/onderzoekers vermindert. Als ik verkozen word hoop ik mijn expertise over de financiën en de verdeling van middelen te kunnen gebruiken om tot een aanpassing van het verdeelmodel te komen. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk voor het personeel, verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en ervoor zorgen dat elke docent/onderzoeker een taakstelling krijgt die de mogelijkheid geeft om een zinvolle bijdrage te leveren aan zowel onderwijs als onderzoek .